Spring menu over

En administrationsaftale giver flere fordele

  • Kort sagsbehandlingstid for borgerne.
  • Enklere sagsbehandling for kommunen, da det er os, der indgår og følger op på indkøbs- og leasingaftaler med leverandørerne.
  • Mere hensigtsmæssig udnyttelse og genbrug af hjælpemidler. En genbrugsordning er udgiftsreducerende for kommunen – ikke mindst ved særligt kostbare og/eller sjældent anvendte hjælpemidler.
  • Sikring af faglig kvalificeret og billig levering af optik, da vi har indgået pris- og samarbejdsaftale med Dansk Optikerforening.

En administrationsaftale er løbende og kan opsiges med 6 måneders varsel.

Ofte stillede spørgsmål

Aftalen omfatter hjælpemidler, der kan bevilliges til borgere, som er omfattet af bestemmelserne i Serviceloven § 112 og 113:

  • Håndholdt svagsynsoptik og optikunderstøttende belysning
  • Læsemaskiner
  • Optik til borgere med en medicinsk optisk defineret varig øjenlidelse
  • Komplekse IKT-løsninger (f.eks. øjenstyringssystemer).

Derudover omfatter aftalen reparation og udskiftning af hjælpemidler.

For administration og indkøb af hjælpemidler opkræves et administrationsbeløb pr. år. Fakturering sker i januar måned hvert år, så længe aftalen løber.

Første gang hjælpemidlet udleveres vil det være en udgift for den pågældende bopælskommune, men når hjælpemidlet genudlånes sker det uden udgift for den aktuelle borgers bopælskommune. Ved afhentning af et hjælpemiddel i borgerens hjem betaler kommunen for transport af hjælpemidlet.

Ved en administrationsaftale fremsender vi anbefalinger om hjælpemidler til jer. I skal indenfor en måned efter modtagelsen af ansøgningen fra os afgøre, hvorvidt I vil bevillige det. 

Mindre hjælpemidler udleveres umiddelbart til borgeren som udlån, der efterfølgende søges bevilliget hos jer. Hvis I ikke mener, at der er grundlag for at bevillige det udlånte hjælpemiddel, har vi ansvaret for at hente hjælpemidlet igen. 

Større genbrugshjælpemidler anbefales og udleveres fra lager, når vi har modtaget bevillingen fra jer. Hjælpemidlet er gratis, men kan være behæftet med en reparationsudgift. Regningen vil blive sendt efterfølgende.

Hvis et hjælpemiddel skal repareres, sørger vi for afhentningen i borgerens hjem og for tilbagelevering til borgeren efter reparationen. Udgifter til transport af hjælpemidlet påhviler jer.

Reparation eller udskiftning af udleverede hjælpemidler op til den aftalte reparationsudgift sker uden forudgående bevilling.

Logo