Spring menu over

Spørgekit øger samtalens kvalitet

Spørgekittet kan hjælpe dig i arbejdet med mennesker, der er kommunikativt udfordrede, da det kan gøre det nemmere at kommunikere holdninger, ønsker, tanker og lignende. 

Du kan bruge spørgekittet som visuel støtte til: 

 • At lære nye personer hurtigt at kende.
 • At afdække behov for støtte.
 • Forventningsafstemning.
 • Dialog om aktiviteter, sundhed, smerter, relationer, følelser, sorg, rettigheder og meget mere. 
 • Udarbejdelse af handleplaner.
 • Udførelse af COPM.
 • Udførelse af IPPA (Individually Prioritised Problems Assesment).
 • Trivselsundersøgelser.

Hvad får du med spørgekittet? 

Spørgekittet indeholder nedenstående materialer og to temapakker, som du selv vælger ud af de otte tilgængelige: 
 • En vejledning.
 • En samtalemåtte.
 • Symbolark med 25 symboler til samtale om ’Interesser’.
 • Symbolark med 15 symboler til fem forskellige skalaer.
 • Symbolark med 15 blanke kort.
 • 3 skalaer fra 1 – 10 til udførelse af en COPM.

Dialog med emnet 'Interesser' kan bruges til: 

 • At lære en person hurtigt eller bedre at kende.
 • At få inspiration til nye aktivitetstilbud.
 • At øve sig i at bruge spørgekittet.
 • At finde ud af, hvordan en person kan bruge spørgekittets metode, og hvilken skala personen foretrækker.
Hvis du skal bruge materialet som støtte til udførelse af COPM, skal du ud over standardmaterialet bruge temapakkerne ’Fritidsaktiviteter og huslige gøremål’, ’Personlig omsorg og samfund’ og ’Arbejde og skole’.
Pris: 3.700 kr. inkl. moms

Praktiske informationer

Det symbolstøttede spørgekit kan anvendes af sundhedsfagligt personale, pædagoger, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, konsulenter, tilsynsmyndigheder, hjemmepleje, sagsbehandlere m.fl. Derudover kan pårørende og andre støttende omgivelser også anvende mange af spørgekittets temaer.

Materialet tilbyder symboler og struktur til dialogen, som derved kompenserer mennesker med kommunikative vanskeligheder som følge af Cerebral Parese, medfødt eller erhvervet hjerneskade, ADHD-problematikker, afasi og demens.

• Man skal have tilstrækkeligt syn til at kunne se symbolerne.
• Man skal i nogen grad kunne tilkendegive og bekræfte sine synspunkter.
• Personen skal have forståelse for, hvad symbolerne repræsenterer.
• Personen skal være motiveret, og emnet relevant.

Om temapakkerne

Pakken indeholder 81 symboler til dialog om:

 • Aktiviteter inde og ude.
 • Husligt arbejde.

Symbolerne kan f.eks. bruges til:

 • At inspirere og motivere til nye fritidsaktiviteter og huslige gøremål.
 • At evaluere på fritidsaktiviteter og huslige gøremål.
 • At sætte nye mål i forhold til fritidsaktiviteter og huslige gøremål.

Pakken indeholder 91 symboler til dialog om:

 • Personlig pleje og omsorg.
 • Mobilitet.
 • Samfund.

Symbolerne kan f.eks. bruges til:

 • At identificere ønsker, behov og problemer i forhold til mobilitet.
 • At få udført personlig pleje.
 • At komme omkring.
 • At deltage i samfundet.

Pakken indeholder 74 symboler til dialog om:

 • Arbejde.
 • Beskæftigelse.
 • Skole.

Symbolerne kan f.eks. bruges til:

 • At inspirere og motivere til ny beskæftigelse/jobsøgning.
 • At evaluere trivsel på arbejde eller i skole.
 • At sætte nye mål i forhold til arbejde eller skole.
 • At identificere ønsker, behov og problemer i forhold til. beskæftigelse, arbejde eller skole.

Pakkens indhold er inspireret af trivsels– og brugerundersøgelser og målrettede samtaler med mennesker, som bor og lever i beskyttede boliger og plejeboliger. Pakken indeholder 131 symboler til dialog om:

 • Trivsel.
 • Bolig.
 • Modtaget støtte og hjælp.
 • Relationer og kontakt til familie, personale og naboer.
 • Medbestemmelse.
 • Rettigheder.

Symbolerne kan f.eks. bruges til:

 • At undersøge, hvordan et menneske trives og har det.
 • At identificere ønsker, behov og problemer i forhold til bolig, modtaget støtte og hjælp, medbestemmelse, sociale relationer eller kontakt med personale og naboer.

Foruden symbolerne indeholder pakken også et ark med en tegning af en krop, der kan bruges til at pege på bestemte områder på kroppen, og en Vas-skala, som anvendes til smertevurdering på en skala fra 0-10.
Pakken indeholder 93 symboler til dialog om:

 • Kost.
 • Kroppen.
 • Motion.
 • Sundhed.

Symbolerne kan f.eks. bruges til:

 • At identificere ønsker, behov og problemer i forhold til fysisk aktivitet, fysisk og mental sundhed, krop, vægt og kost.
 • At finde ud af, hvor og hvilke former for mad en person foretrækker at spise.
 • At inspirere og motivere til motionsaktiviteter eller vaner.

Pakken indeholder 57 symboler til dialog om:

 • Hvad er du ked af?
 • Jeg har brug for…
 • Hvordan jeg har det, når…
 • Følelser.

Symbolerne kan f.eks. bruges til:

 • At undersøge, hvorfor en person er ked af det.
 • At tale om følelser.
 • At undersøge, hvad en person i sorg har brug for.
 • At undersøge, hvordan en person har det i forbindelse med forskellige begivenheder eller aktiviteter.

Pakken indeholder 51 symboler til dialog om:

 • Kommunikation (ASK).
 • Kognition og kommunikation.
 • Social kontakt.

Symbolerne kan f.eks. bruges til:

 • At identificere ønsker, behov og problemer i forhold til kommunikation med omgivelserne.
 • At evaluere på brugen af kompenserende kommunikationsredskaber, hjælpemidler, telefon, tablets m.m.

IPPA er et redskab, der er særligt udviklet til at udrede aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere på effekter af hjælpemiddelindsatser. Temapakken indeholder symboler til interviews/dialog, der kan bruges sammen med IPPA-redskabet. I materialet finder du også en skala fra 1 - 5 til vurdering af, hvordan det går med at udføre aktiviteter, samt en skala fra 1-5 til vurdering af, hvor meget udførelsen af aktiviteten betyder. Pakken indeholder 79 symboler til dialog om:

 • Omsorg for mig selv.
 • Sikkerhed.
 • Mobilitet.
 • Fritid.
 • Transport.
 • Kommunikation.
 • Huslige aktiviteter.
 • Arbejde/studier.
 • Social kontakt.

Logo