Spring menu over

OBS! Ingen pladser tilbage - lukket for tilmelding. 

Få mere viden om DLD

DLD er en udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, som flere børn og unge lever med uopdaget. Men hvordan kan du som arbejder med børn og unge opdage denne problematik og hjælpe barnet og den unge?

Det kan oplægget give dig svar på.

Vores audiologopæd Bitten vil fortælle om, hvordan DLD kommer til udtryk, og ikke mindst hvordan dem omkring barnet og den unge kan hjælpe bedst muligt.

Det kan være svært for netværket at gennemskue om et barn har dysleksi, ASF, DLD, 2-sprogsproblematik, ADHD eller en kombination af ovenstående. 

Oplægget vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler fra VISO-forløb både enkeltsager og gruppeforløb. Hertil de forskellige interventioner der bruges for børn/unge med DLD vil blive fremlagt i løbet af oplægget, og der vil blive sat fokus på, hvordan samarbejdet mellem miljø og fagpersoner opbygges, hvorledes ansvaret fordeles, samt hvilke fagpersoner der kan hjælpe og støtte barnet/den unge i sin udvikling.

Sidst i oplægget, vil der være mulighed for at diskutere følgende problematikker:

  • Hvordan sikrer vi, at vi arbejder forskningsbaseret, og hvor får vi den bedste og mest konkrete viden fra?
  • Hvordan gør vi andre fagpersoner (læsevejledere, lærere, pædagoger mv.) til medspillere og gode kollegaer, når vi står midt i de svære sager?
  • Hvordan sporer vi os ind på, hvad netværket har mest brug for, og hvordan sørger vi for, at arbejdet fortsætter, når vi afslutter sagen på vores bord?

Hvor og hvornår? 

Oplægget bliver afholdt tirsdag den 18. juni kl. 14.00-16.00. 

På Kommunikationscentret, Skansevej 2D i Hillerød. 

For hvem? 

Arbejder du i PPR som logopæd eller psykolog er dette oplæg netop noget for dig og dine kollegaer.

Men alle der er interesseret i at høre mere om DLD er velkommen til at deltage. 

Tilmelding

Det er som sagt gratis at deltage, men da vi har begrænset plads skal du og dine kollegaer tilmelde dig via nedestående blanket. 

OBS! Ingen pladser tilbage - lukket for tilmelding. 

Logo