Spring menu over

Den Danske Synstaske for unge og voksne

Synstasken for unge og voksne er en revideret udgave af Den Danske Synstaske for småbørn med synsnedsættelse og skolebørn med multiple funktionsnedsættelser og nedsat syn.

Synstasken for unge og voksne er etableret for, at synskonsulenter og specialkonsulenter kan have et ensartet fundament og udgangspunkt til afdækning af forsinket synsudvikling/funktionelt syn, der afviger fra normal synsudvikling hos unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser.

Synstasken vil kunne sikre, at der en rød tråd fra iagttagelse af det funktionelle syn fra barn til voksen, hvilket vil give mulighed for at sammenligne synsudviklingens hastighed og kvalitet fra barn til voksen.

Synstasken er første gang produceret i 1999. Efterfølgende er den evalueret i den landsdækkende netværksgruppe af synskonsulenter for småbørn og specialkonsulenter i oktober 2004. Og sidst i 2019 er den blevet tilpasset, så den favner unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser med samme udgangspunkt i de forskellige niveauer som den originale Danske Synstaske.

Synstasken anvendes til at vurdere den unge/voksnes funktionelle syn og synsudvikling. Synsafprøvningen foretages løbende og over tid, og på registreringsarket kan der noteres den unge/voksnes synsreaktioner og andre observationer.

De observationer, synskonsulenten gør sig via synsafprøvningerne, drøftes og deles fortløbende med de personer, der til daglig omgås de unge og voksne med synshandicap.

Der er nu fem synsniveauer i Den Danske Synstaske:

Synsniveau 0: Personens interesse for og reaktioner på lyd, lys og reflekser afprøves samt personens reaktionstid og vedholdenhed.

Synsniveau 1: Personens interesse for og reaktioner på ansigter i forskellige størrelser og farver præsenteres i forskellige afstande samt genstande til en vurdering af personens synsfelt: Derudover Lea Greatings paddels - et standardiseret synsafprøvnings materiale.

Synsniveau 2: Personens evne til at følge ting i bevægelse afprøves, og personens øjenmobilitet og hovedbevægelser/drejning observeres.

Synsniveau 3: Det afprøves, i hvor stor udstrækning personen har brug for gode kontraster.

Synsniveau 4: Personens interesse for billeder, former, farver og symboler kan afprøves.

Andre synsafprøvningsmaterialer som Østerbergs symboler, BUST og LH kortene (svensk/finsk materiale fra Lea Hyvarinen) kan benyttes, alt efter hvor i synsudviklingen den unge/voksne befinder sig.

Der arbejdes på at udvikle aktiviteter svarende til de enkelte synsniveauer med henblik på at øge borgeren synsformåen.

Du finder registreringsarket via dette link.

Tilpasningen af Synstasken til unge og voksne er foretaget i et samarbejde mellem Kommunikationscentret i Hillerød og Kommunikationscentret Region Hovedstaden ved Inge Winther Balleby, ingba@hillerod.dk, og Susanne Lundquist, susanne.lundquist.01@regionh.dk 

Artiklen er skrevet af Kommunikationscentret i Hellerup (link åbner i nyt vindue). 

Logo