Spring menu over

Print ansøgningsskema og samtykkeerklæring

Bemærk venligst, at skemaerne kun er til brug for dig, som er fritaget fra digital post, eller hvis du udfylder skemaet for en anden.

Alle andre bedes udfylde vores elektroniske ansøgningsskema og samtykkeerklæring.

Klik her for at gå til siden med vores elektroniske ansøgningsskemaer.

Ansøgningsskemaer for voksne

Egedal, Helsingør og Hillerød Kommuner har deres egne tilbud til borgere med ADHD/ADD og autismespektrumforstyrrelser.
Hvis du bor i en af disse kommuner, skal du derfor henvende dig direkte til din kommune for at få hjælp. Se, hvor du skal henvende dig på siden om ADHD/ADD og autismespektrumforstyrrelser.

Hvis du bor i en af de øvrige kommuner i Nordsjælland, kan du henvende dig til Kommunikationscentret ved at udfylde ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema

Vær opmærksom på, at vi kun har mulighed for at hjælpe borgere, der er diagnosticeret med ADHD/ADD og/eller autismespektrumforstyrrelser (ASF). Er du ikke det, skal du derfor tage kontakt til din psykiater/speciallæge i psykiatri for at få stillet en diagnose, hvorefter du kan vende tilbage og udfylde ansøgningsskemaet.

Klik her for at hente ansøgningsskemaet for ADHD/ADD og/eller autismespektrumforstyrrelser (ASF) som pdf.


Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden om ADHD/ADD og autismespektrumforstyrrelser (ASF).

Ansøgningsskema

Klik her for at hente ansøgningsskemaet for bevægevanskeligheder som pdf.


Find mere information

Hvis du har bevægevanskeligheder, kan vi hjælpe dig med forskellige former for kompenserende teknologi.

Klik her for at komme til siden om kompenserende teknologi, hvor du kan læse mere.

Ansøgningsskemaer

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt skal have fået foretaget en høreprøve inden for det seneste år, for at vi kan hjælpe dig. Har du ikke fået det, skal du tage kontakt til f.eks. en ørelæge, høreklinik eller høreapparatudbyder for at få foretaget en høreprøve, hvorefter du kan vende tilbage og udfylde ansøgningsskemaet.

Klik her for at hente ansøgningsskemaet for hørevanskeligheder som pdf.

Klik her for at hente ansøgningsskemaet for tinnitus og/eller lydfølsomhed som pdf.


Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden om hørevanskeligheder.

 

Ansøgningsskema

Klik her for at hente ansøgningsskemaet for kompenserende teknologi som pdf.


Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at læse mere om kompenserende teknologi.

Ansøgningsskema

Vær opmærksom på, at vi desværre ikke kan hjælpe borgere uden dokumentation for ordblindhed, medmindre jobcentret har bevilliget en indsats.
Dokumentation for ordblindhed kan for eksempel være en test fra VUC (Voksenuddannelsescenter) eller lignende.

Klik her for at hente ansøgningsskemaet for læse- og stavevanskeligheder som pdf.


Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden om læse- og stavevanskeligheder.

Ansøgningsskema

Vær opmærksom på, at vi kun kan hjælpe borgere, der har lægelig dokumentation for senfølger efter hjernerystelse/piskesmæld. Har du ikke det, skal du derfor tage kontakt til egen læge eller neurolog for at få dokumentation for dine senfølger, hvorefter du kan vende tilbage og udfylde ansøgningsskemaet.

Klik her for at hente ansøgningsskemaet for senfølger efter hjernerystelse og/eller piskesmæld som pdf.


Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden om hjernerystelse.

Ansøgningsskema

Klik her for at hente ansøgningsskemaet for stammen og/eller løbsk tale som pdf.


Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden for stammen og løbsk tale.

Ansøgningsskema

Klik her for at hente ansøgningsskemaet for stemme- og talevanskeligheder som pdf.


Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden for stemme og tale.

Ansøgningsskema

Vær opmærksom på, at vi kun har mulighed for at hjælpe borgere, der er i kontakt med eller i et forløb hos Sexologisk Klinik/Center for Kønsidentitet (CKI). Hvis du ikke er det, skal du derfor først kontakte CKI, hvorefter du kan vende tilbage og udfylde ansøgningsskemaet.

Klik her for at hente ansøgningsskemaet for stemmetransformation for transpersoner, detransitionerende- og non-binære personer som pdf.


Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden for stemme og tale.

Ansøgningsskema

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt skal være blevet undersøgt af en øjenlæge inden for det seneste år, for at vi kan hjælpe dig. 

Klik her for at hente ansøgningsskemaet for synsvanskeligheder som pdf.


Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Klik her for at komme til siden for synsnedsættelse.

Ansøgningsskemaer for børn

Ansøgningsskema

Klik her for at hente ansøgningsskemaet for sprog, tale og kommunikative vanskeligheder hos børn som pdf.


Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe med i forhold til sprog, tale og kommunikative vanskeligheder hos børn, herunder alternativ og supplerende kommunikation (ASK).

Klik her for at komme til siden om tale og sproglige vanskeligheder hos børn.

Klik her for at komme til siden om erhvervet og medfødt hjerneskade hos børn.

Klik her for at komme til siden om alternativ og supplerende kommunikation til børn.

Ansøgningsskema

Klik her for at hente ansøgningsskemaet for synsvanskeligheder hos børn som pdf.


Find mere information

Inden du ansøger, kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe med.

Klik her for at komme til siden om synsnedsættelse hos børn og unge.

Pårørende

Hvis du ønsker et pårørendeforløb, skal du først udfylde en samtykkeerklæring.

Klik her for at hente samtykkeerklæring til pårørendeforløb som pdf

Logo