Spring menu over

Webinar om sensorisk udredning

Sansemæssige udfordringer påvirker borgernes forudsætning for at imødekomme kravene til hverdagslivet, på arbejdspladsen eller på studiet. I en hverdag hvor balancen mellem ressourcer og begrænsninger ikke harmonerer risikerer borgeren gentagne nederlag i form af uafsluttede og turbulente uddannelses- og/eller arbejdsforløb. Det kan vi imødekomme ved at hjælpe med at borgerens sansemæssige behov tilgodeses og inddrages i hverdagen, da det vil frigive ressourcer, som bidrager til et optimalt funktionsniveau og arbejdsliv. Til webinaret vil vores ergoterapeut og konsulent Lene Reinhold Poulsen fortælle om udredningen af sensoriske udfordringer, og hvordan det kan gøre en forskel for den enkelte borgers funktionsdygtighed på arbejdet eller studiet.

Praktisk

Dato: onsdag d. 9 marts 2022

Tid: kl. 12.00-13.00

Tilmeldingsfrist: tirsdag d. 1 marts 2022

Sted: Microsoft teams (du modtager et link til webinaret nogle dage før afholdelse) 

Tilmelding 

Logo