Spring menu over

Kom med til IKT-uddannelsens workshopdag D. 27 april 2022

Dagen er afslutningen på kursisternes 11 måneders uddannelsesforløb, hvor der har været fokus på anvendelse og mestring af kommunikationsteknologiske hjælpemidler til mennesker med omfattende funktionsnedsættelser.

Dagen består af en masse workshops, hvor kursisterne fortæller om, hvordan kompenserende teknologier er kommet i anvendelse i deres daglige praksis. En anvendelse, hvor den enkelte borger kompenseres, og hvor det, der ellers ikke kunne lade sig gøre bliver muligt gennem brug af relevante teknologier og pædagogiske overvejelser.

Tilmeld dig til IKT-workshopdagen.

På workshoppen kan du høre oplæg om:

  • ”Dedikerede strukturredskaber”
  • ”Overvejelser om Kommunikationspasset – analogt eller digitalt”
  • ”Succesfuld implementering af det avancerede hjælpemiddel”
  • ”Fra piktogramtavle til smartphone”
  • ”Kommunikationshjælpemidlet som støtte til fællesskaber”
  • ”Udarbejdelse af skabeloner til kommunikationshjælpemidlerne”
  • ”Bredden i teknologien – fra talemaskine til oversigt over Tegn Til Tale”
  • ”Udredning og implementering af kommunikationshjælpemidler gennem leg”

Praktisk

Dato: onsdag d. 27 april 2022

Pris: 200 kr. (inkl. forplejning)

Sted: På Kommunikationscentret, Skansecej 2D, 3400 Hillerød

Illustration af undervisning på et kursus
Få ny viden og inspiration til workshoppen
Logo