Spring menu over

Hvad kan vi hjælpe med?

Vores konsulenter har stor erfaring med udredning, undervisning og vejledning, der imødekommer nogle af de udfordringer, man kan opleve grundet senfølger efter COVID-19. Dette skyldes, at senfølgerne efter COVID-19 i nogen grad ligner de vanskeligheder, man kan opleve efter eksempelvis hjernerystelse. Konsulenterne følger desuden udviklingen i forhold til den nyeste viden om senfølger efter COVID-19.

Derfor kan vi tilbyde et tværfagligt rehabiliteringsforløb til dig, der oplever senfølger efter COVID-19, herunder kognitive vanskeligheder, udtrætning, åndedrætsbesvær og stemmevanskeligheder.

Hvordan foregår undervisningen?

Får du bevilliget et forløb hos os*, vil dit forløb bestå af holdundervisning, hvor der veksles mellem teori, praktiske øvelser og erfaringsudveksling med de øvrige deltagere. Holdundervisningen varetages primært af neuropsykolog og audiologopæd, men med inddragelse af øvrige fagpersoner som fysioterapeut, ergoterapeut, neurooptometrist, synskonsulent, hørekonsulent og IKT-konsulent efter behov.

Efterfølgende vil der være individuelt tilrettelagt undervisning med den eller de fagpersoner, der er relevante i forhold til netop dine konkrete udfordringer. I den individuelle del af undervisningen vil der desuden være mulighed for at inddrage dine nærmeste pårørende med det formål at gøre dem fortrolige med de metoder og kompenserende strategier, som du arbejder med, sådan at de kan støtte dig i arbejdet med disse derhjemme. Der kan også være mulighed for at tage kontakt til enten arbejdsplads, jobcenter eller studie, så disse ligeledes inddrages i dine forudsætninger og behov.

*Hvis du ikke får bevilliget et forløb, kan du selv henvende dig og betale for udredning og undervisning.

Illustration af undervisning
Undervisningssituation

Praktiske informationer

Formålet med forløbet er at hjælpe dig til at kunne mestre livet med de ændrede vilkår:

  • Du får viden om følgerne efter COVID-19 (psykoedukation).
  • Du bliver bl.a. introduceret til et hensigtsmæssigt åndedræt og stemmehygiejne.
  • Du lærer at udvikle strategier, der kan hjælpe med at kompensere for kognitive vanskeligheder og udtrætning, blandt andet hjælp til struktur og planlægning i dagligdagen og forskellige afspændingsteknikker, som eksempelvis mindfulness.
  • Du får hjælp til, hvordan du kan implementere de kompenserende strategier i din dagligdag.
  • Du får sammen med de øvrige deltagere mulighed for at bearbejde de tanker og følelser, der kan være opstået i forbindelse med et langvarigt sygdomsforløb.

Du kan frit henvende dig for at få en udredning, hvis du bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal kommune*. 

Du henvender dig til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om du har behov for et forløb hos os. Det er dog din kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt du får bevilliget et forløb. Din kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.

*Bor du i Egedal Kommune, skal du henvende dig direkte til din kommune for at få en aftale om en udredning.

Vær opmærksom på, at du skal have lægefaglig dokumentation for, at du har senfølger efter COVID-19 for at kunne søge om et forløb. 

Man kan få hjælpemidler ved behov såsom strukturhjælpemidler. Du kan læse mere om hjælpemidler via dette link.

Nogle af vores ydelser foregår i eget hjem, men hvis undervisningen foregår på Kommunikationscenteret, vil man i særlige tilfælde kunne få arrangeret kørsel. Du kan læse mere om kørsel via dette link.

Logo